Медицински център

лоземед

С грижа за Вашите служители

Нашите предимства

Квалифицирани специалисти

Разполагаме с квалифицирани специалисти, които да посочат вида прегледи и изследвания на работещите в зависимост от характера на извършваната работа, възрастта на служителя, оценката на риска и изискванията на Наредба № 3/28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи

Програма за профилактични прегледи

Изготвяме програма за профилактични прегледи, в която посочваме какви са задължителните прегледи и изследванията за всяка длъжност в дружеството за текущата година, както и годината на следващ преглед

Поименен списък

Изготвяме и поименен списък на работещите, подлежащи на преглед през текущата година, вид на специалиста и изследванията за текущата година и годината на следващия преглед

Качествени, обстойни профилактични прегледи

Извършваме качествени и обстойни профилактични прегледи и изследвания от специалисти притежаващи и специалност „Професионални болести”

Мобилност

Извършваме профилактични прегледи и изследвания, както в медицинския център, така и на място в обслужваното дружество на територията на цялата страна

Преносима апаратура

Разполагаме с преносима апаратура, която създава предпоставка за извършване на по-задълбочени и цялостни прегледи на място в обслужваното дружество

Удобна локация

В близост до нашето лечебно заведение са разположени няколко автобусни спирки и метро. Попадаме в зелена зона за почасово паркиране. Сградата разполага и с малък паркинг

Медицински Център Лоземед

За нас

Медицински център Лоземед предлага доболнична медицинска помощ в 7 различни области на медицината.

Наши лекари с дългогодишен опит и утвърдена практика, работят с нова и съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение на различни заболявания.

Наша страст са задължителните периодични профилактични прегледи на работещите, които всеки работодател е длъжен да организира.

Стремежът ни е да популяризираме сред работодателите задължението им да организират и заплатят периодични профилактични прегледи на работещите за тях.

Профилактични прегледи

Защо да изберете нас?

Задължителни са

Съгласно чл. 287 от Кодекса на труда всички работници и служители подлежат на задължителни медицински прегледи.

Условия за извършване

Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определят в Наредба № 3/28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, а относно лицата, ненавършили 18 години и Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Предварителни прегледи

Предварителните медицински прегледи се заплащат от лицата, които кандидатстват на работа

Периодични прегледи

Периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя

Конфиденциалност

Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазват в тайна данните относно здравословното състояние на работниците и служителите и информацията от и за съответните медицински прегледи

Какви са целите на профилактичните прегледи?

Ранно откриване

Ранно откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес

Разкриване на рискови фактори

Разкриване на рискови фактори за възникването на заболявания, които са широко разпространени и засягат голяма част от населението. При този вид профилактични прегледи се търсят болести, които протичат без видими признаци.

Диагностициране

Диагностициране ранни форми на заболявания на социалнозначими болести

Предпътни прегледи за шофьори

На предпътни медицински прегледи подлежат всички водачи, извършващи обществени превози на пътници и товари или превози за собствена сметка.

Основанието за предпътните медицински прегледи на водачите е чл. 7а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, съгласно който лицензираните превозвачи могат да осъществяват превоз на пътници и товари само с водачи, които отговарят на изискванията за минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства от съответната категория и за психологическа годност, определени с наредбата по чл. 7, ал. 3. 

Съгласно ал. 3 на същия член, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на здравеопазването определя с наредба условията и реда за провеждане на предпътните медицински прегледи на водачите, извършващи обществени превози на пътници и товари или превози за собствена сметка. 

В Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България са включени разпоредби относно задължението на лицензираните превозвачи да организират предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние, при организацията на специализиран и случаен превоз на пътници и обществен превоз на товари. За повече информация следва да се обърнете към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Сключването на договор с нас Ви дава право да посещавате неограничен брой пъти лечебното заведение за проверка на здравословното състояние преди тръгване на път.

Нашите доволни клиенти

Разгледайте Медицински Център "Лоземед"

Галерия

Свържете се с нас

Адрес

кв. Лозенец, ул. Цветна Градина № 72, ет.2

Email

Телефони

Нашата локация