ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ  

Профилактични прегледи:

  • Съгласно чл. 287 от Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителни медицински прегледи, които са за сметка на работодателя. Изпълнението на това задължение се контролира от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

  • Разполагаме с квалифицирани специалисти , които да посочат вида прегледи и изследвания на работниците и служителите в зависимост от характера на извършваната работа, възрастта на служителя, оценката на риска и изискванията на Наредба № 3/27.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи.

  • Извършване на качествени и обстойни профилактични прегледи и изследвания от специалисти притежаващи и специалност „Професионални болести”;

  • Извършване на профилактични прегледи и изследвания, както в медицинския център, така и на място в обслужваното дружество;

  • Последваща помощ, уточняване на диагноза и лечение на възникнал здравословен проблем по време на профилактичните прегледи;


 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.2
тел: +359 2 421 94 99
моб: +359 894 477 005
e-mail: mc@lozemed.eu

Работно време:
от понеделник до петък: от 08.30 до 17.30 часа
   
   
© 2013 • Лоземед ООД • Всички права запазени • Дизайн и поддръжка - Тома Интелект ООД