СПЕЦИАЛИСТИ  


ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

д-р Виолета Кондукова - Вътрешни болести
Извършвани медицински дейности: ЕКГ и разчитане на ЕКГ. Първични прегледи и консултации.

д-р Виолета Джерекарова - Вътрешни болести
Извършвани медицински дейности: ЕКГ и разчитане на ЕКГ. Първични прегледи и консултации.

д-р Румяна Димитрова - Вътрешни болести
Извършвани медицински дейности: ЕКГ и разчитане на ЕКГ. Първични прегледи и консултации.

д-р Адриана Динчева - Вътрешни болести
Втора специалност: кардиология
Извършвани медицински дейности: ЕКГ и разчитане на ЕКГ. Първични прегледи и консултации.
Кардиологични прегледи и консултации. Разчитане на функционални изследвания.

д-р Таня Калинова - Вътрешни болести
Втора специалност: Кардиология
Извършвани медицински дейности: ЕКГ и разчитане на ЕКГ. Първични прегледи и консултации.
Кардиологични прегледи и консултации. Разчитане на функционални изследвания.

КАРДИОЛОГИЯ

д-р Адриана Динчева - Кардиология
Втора специалност: Вътрешни болести
Извършвани медицински дейности: ЕКГ и разчитане на ЕКГ. Първични прегледи и консултации. Кардиологични прегледи и консултации. Разчитане на функционални изследвания.

д-р Таня Калинова - Кардиология
Втора специалност: Вътрешни болести
Извършвани медицински дейности: ЕКГ и разчитане на ЕКГ. Първични прегледи и консултации. Кардиологични прегледи и консултации. Разчитане на функционални изследвания.

НЕВРОЛОГИЯ

д-р Елена Будакова – Неврология
Извършвани медицински дейности: Амбулаторни прегледи и домашни консултации. Заболявания на периферната нервна система, мозъчно-съдови болести и други.

д-р Грета Ангелова – Специализант неврология
Извършвани медицински дейности: Амбулаторни прегледи и домашни консултации. Заболявания на периферната нервна система и други.

д-р Милка Орозова – Неврология
Извършвани медицински дейности: Първични прегледи и консултации.

доц. д-р Златка Стойнева – Неврология
Втора специалност: Професионални заболявания
Извършвани медицински дейности: Първични прегледи и консултации.

ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

д-р Румяна Грънчарова - Кожни и венерически болести
Извършвани медицински дейности: Първични прегледи и консултации. Диагностика и лечение на кожни заболявания.

УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

д-р Марио Антонов - Ушно-носно-гърлени болести
Втора специалност: Професионални заболявания
Извършвани медицински дейности: Първични прегледи и консултации.

д-р Снежана Тодорова - Ушно-носно-гърлени болести
Извършвани медицински дейности: Първични прегледи и консултации.

д-р Иво Асенов - Ушно-носно-гърлени болести
Извършвани медицински дейности: Първични прегледи и консултации.

ОЧНИ БОЛЕСТИ

д-р Даниела Георгиева - Офталмология
Извършвани медицински дейности: Прегледи и консултации.

д-р Галя Христова - Офталмология
Извършвани медицински дейности: Прегледи и консултации.

ПСИХОЛОГИЯ

Десислава Петрова - Психология
Извършвани дейности: Индивидуални прегледи и консултации, групови обучения, анкетни проучвания, ролеви игри, лекции, дискусии.

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

д-р Димитър Карчинов - Ортопед
Извършвани медицински дейности: Прегледи и консултации.

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

д-р Силвия Николова - Физиотерапевт
Извършвани медицински дейности: Прегледи и консултации. Лечение на дискова херния чрез високоенергиен лазер по немска технология.

Павел Дудин - Кинезитерапевт
Извършвани дейности: Прегледи и консултации. Мануална терапия и спортната медицина.

ХИРУРГИЯ

д-р Александър Александров - Хирург
Извършвани медицински дейности: Прегледи, манипулации и консултации.

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

д-р Анели Ичова - Рентгенолог /Образна диагностика/
Извършвани медицински дейности: Ехографска диагностика на коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези и повърхностни структури.

 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.2
тел: +359 2 421 94 99
моб: +359 894 477 005
e-mail: mc@lozemed.eu

Работно време:
от понеделник до петък: от 08.30 до 17.30 часа
   
   
© 2013 • Лоземед ООД • Всички права запазени • Дизайн и поддръжка - Тома Интелект ООД