СПЕЦИАЛИСТИ  


ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

д-р Виолета Кондукова - Вътрешни болести
Извършвани медицински дейности: ЕКГ и разчитане на ЕКГ. Първични прегледи и консултации.

д-р Виолета Джерекарова - Вътрешни болести
Извършвани медицински дейности: ЕКГ и разчитане на ЕКГ. Първични прегледи и консултации.

д-р Румяна Димитрова - Вътрешни болести
Извършвани медицински дейности: ЕКГ и разчитане на ЕКГ. Първични прегледи и консултации.

д-р Адриана Динчева - Вътрешни болести
Втора специалност: кардиология
Извършвани медицински дейности: ЕКГ и разчитане на ЕКГ. Първични прегледи и консултации.
Кардиологични прегледи и консултации. Разчитане на функционални изследвания.

д-р Таня Калинова - Вътрешни болести
Втора специалност: Кардиология
Извършвани медицински дейности: ЕКГ и разчитане на ЕКГ. Първични прегледи и консултации.
Кардиологични прегледи и консултации. Разчитане на функционални изследвания.

 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.2
тел: +359 2 421 94 99
моб: +359 894 477 005
e-mail: mc@lozemed.eu

Работно време:
от понеделник до петък: от 08.30 до 17.30 часа
   
   
© 2013 • Лоземед ООД • Всички права запазени • Дизайн и поддръжка - Тома Интелект ООД